Нүүр хуудас   Авлигын эсрэг судалгаа
2016 оны 05 сарын 11 | enkhtuvshin
   

БАТЛАН ХАМГААЛАХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ДАВХАР АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдаж улсыг батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого, зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангуулах зэрэг нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Тус яаманд ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчид нь төрийн жинхэнэ албан хаагч тул Төрийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.8-д заасан "аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдох, аж ахуйн нэгж, нам, олон нийтийн бусад байгууллагад орон тооны албан тушаал хавсран гүйцэтгэх" зэрэг давхар ажил эрхлэлттэй холбоотой зохицуулалт хуулиар хориглогдсон болно.

Төрийн албаны тухай хуулийн дээрх хязгаарлалттай холбоотойгоор Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагад давхар ажил, албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагч байхгүй болно.


---оОо---

2016 оны 05 сарын 11 | enkhtuvshin
   

БАТЛАН ХАМГААЛАХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ
ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ КОНЦЕССИЙН ТАЛААР

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдаж улсыг батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого, зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангуулах зэрэг нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Батлан хамгаалах яамнаас бусад байгууллагатай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж буй концессийн харилцаа байхгүй болно.


---оОо---

2016 оны 05 сарын 11 | enkhtuvshin
   

БАТЛАН ХАМГААЛАХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ
БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААР

/татварын болон татварын бус орлого бүрдүүлэлт/

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдаж улсыг батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого, зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангуулах зэрэг нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Төсвийн тухай хуулийн дагуу улсын төсвөөс санжүүжиж ажилладаг.

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэгт улсын төсөвт төвлөрүүлэх татварын болон татварын бус орлогын төрөл байхгүй болно.


---оОо---

2016 оны 05 сарын 11 | enkhtuvshin
   
2016 оны 05 сарын 12 | enkhtuvshin
   

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдаж улсыг батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого, зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангуулах зэрэг нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага иргэд, олон нийтийг ажлын өдрүүдэд 8.30-17.30 цагийн хооронд хүлээн авч уулзаж, лавлагаа, мэдээллийг гаргаж өгдөг ба үйлчилгээ үзүүлсний төлөө үйлчлүүлэгчээс ямар нэгэн төлбөр, хураамж авдаггүй болно.

2016 оны 05 сарын 10 | enkhtuvshin
   

Батлан хамгаалах салбарт авлигад өртөж болзошгүй албан тушаалын жагсаалт

 

1. Батлан хамгаалахын сайд
2. Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
3. Батлан хамгаалах яамны бүтцийн нэгжийн газрын дарга, хэлтсийн дарга, тасгийн дарга, улсын байцаагчийн эрх бүхий албан тушаалтан
4. Батлан хамгаалах яамны Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүд
5. Батлан хамгаалах яамны Ерөнхий санхүүч


ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБ
1. ЗХЖШ-ындарга
2. ЗХЖШ-ын дэд дарга
3. Төрлийн цэргийн командлагч, штабын дарга нар
4. ЗХЖШ-ын Тэргүүн ахлагч
5. Зэвсэгт хүчний Хяналт, шалгалт, үнэлгээний газрын дарга, Ерөнхий хянан шалгагч, улсын байцаагч нар
6. Цэргийн хангалт, үйлчилгээний газрын дарга
7. БХЯ, ЗХЖШ-ын Үйлчилгээ аж ахуйн хэлтсийн дарга
8. 3ХЖШ-ын бүтцийн нэгжийн газар, хэлтсийн дарга нар
9. Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагын захирагч /дарга/, штабын дарга, жагсаал ангийн дарга, нягтлан бодогч нар
10. 3ХЖШ-ын Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүд
11. 3ХЖШ-ын Гадаад хэлний сургалтын төвийн дарга

2016 оны 05 сарын 12 | enkhtuvshin
   

Батлан хамгаалах яамнаас 2015 онд гадаадын нийт 6 улс, орны Засгийн газар, Батлан хамгаалах яамтай идэвхтэй хамтран ажиллаж 21 удаагийн тээвэрлэлтээр нийт 67,9 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламж, хөнгөлттэй зээлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч Зэвсэгт хүчний зэвсэглэл, техник, тоног төхөөрөмж, эд материалын шинэчлэлтийг хийсэн нь өмнөх онд хүлээн авсан тусламжтай харьцуулбал гадаадын тусламжийн хэмжээг 20 гаруй хувиар нэмэгдсэн байна.

2016 оны 05 сарын 12 | enkhtuvshin
   

2016 ОНД БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМНААС ЦЭРГИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Албан тушаал, цол, овог нэр Төрсөн он, сар, өдөр Цэрэгт ирсэн он, сар, өдөр Тайлбар
1 Ахлах мэргэжилтэн, хошууч Л.Оюунцэцэг 1966.12.26
50 нас
2000.05.04
16 жил
Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн
2 ОХУ-д суугаа ЭСЯ-ын Цэргийн атташе, бригадын генерал Г.Энхбаатар 1956.09.14
60 нас
1974.08.01
42 жил
Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн
3 БНСУ-д суугаа ЭСЯ-ны Цэргийн атташе, хурандаа Ц.Доржготов 1961.06.08
55 нас
1979.07.02
37 жил
Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн

 

---оОо---

2016 оны 06 сарын 07 | enkhtuvshin
   

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдаж улсыг батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого, зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангуулах зэрэг нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгодоггүй болно.

Нийт хуудас - 1   
1
Үйл явдалын хуанли
SEPTEMBER 2020
SUN M T W TH F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Статистик
Нийт зочид 6368758
Өнөөдөр зочилсон 6129
Нийт мэдээлэл 73
Нийт холбоос 1
Нийт зураг 32
Батлан Хамгаалах Яам © 2009. Бүх эрх хуулиар баталгаажсан.