ЦЭРГИЙН ШТАБУУДЫН ХАЯГ

АЙМГУУДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЦЭРГИЙН ШТАБЫН
ТӨРИЙН ХОЛБООНЫ УТАСНЫ ДУГААР

д/д Аймаг Цэргийн штабын даргын цол, овог, нэр Төрийн холбоо
1 Архангай хур Ц.Буянтогтох 70332073
2 Баянхонгор хур Б.Энхбаатар 70442964
3 Баян-Өлгий хур Г.Лхагвасүрэн 70422061
4 Булган хур Х.Золзаяа 70352540
5 Говь-Алтай хур М.Батсуурь 70483704
6 Говьсүмбэр д/х С.Бат-Эрдэнэ 01522-26705
7 Завхан д/х Г.Нэмэхбаяр 70462232
8 Дархан-Уул д/х Ц.Энхтөр 70377324
9 Дорнод х/ч О.Ганзориг 70583039
10 Дорноговь хур Л.Баатар 70523889
11 Дундговь хур Б.Амаржаргал 70592289
12 Орхон Хур Г.Батсуурь 70359388
13 Өвөрхангай хур Ц.Батдорж 70322215
70322216
14 Өмнөговь хур Ж.Амаржаргал 70533625
15 Сэлэнгэ д/х Т.Баяраа 70362303
16 Сүхбаатар д/х С.Жалбасүрэн 70518620
17 Төв хур Б.Эрдэнэбат 70272584
18 Увс х/ч Т.Тогтохбаяр 70452719
19 Ховд хур А.Эрдэнэчулуун 70432244
20 Хөвсгөл хур Н.Бямбацогт 70382375
21 Хэнтий д/х Н.Хүрэлээ 70563644

Хамгийн сүүлд өөрчлөлт хийсэн ( 2017 оны 06 сарын 27 )